Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.smarteks.bg

ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.smarteks.bg и мобилния сайт на www.smarteks.bg, които уреждат правилата за използването на www.smarteks.bg и мобилния му сайт, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец и клиент от този електронен магазин.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

„СМАРТЕКС БЪЛГАРИЯ“ EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление в България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 137а с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. „Руски“ 137а, ЕИК 205432681, ЗДДС BG 205432681, МОЛ Атанас Георгиев

Можете да се свържете с www.smarteks.bg на посочения адрес по-горе, на телефон 0878191800 или на електронна поща smartxbulgaria@gmail.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.smarteks.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Този документ съдържа Общите условия, според които www.smarteks.bg, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.smarteks.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.smarteks.bg, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.smarteks.bg, или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.smarteks.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

Регистрация

Сайтът www.smarteks.bg може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.


От онлайн магазина www.smarteks.bg могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като smarteks.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина www.smarteks.bg  цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. smarteks.bg си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение.

Цените по потвърдени от www.smarteks.bg онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка

Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

В страницата към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. smarteks.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоста вената информация.

При направена поръчка, същата се регистрира и  купувачът  получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълненито и. До потвърждението на поръчката, което става  с изпращане на последващ имейл за потвърдрна или изпратена поръчка ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия за което уведомява купувача с имейл или друг подходящ начин.

Купувачът задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

Плащане

Заплащането на поръчаните и доставени стоки става с „наложен платеж”,  като купувачът се задължава да заплати в момента на доставката пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), и овластява куриера да предаде същата на търговеца от негово име и за негова сметка.
При доставка с плащане чрез „Наложен платеж“: купувачът получава от куриера бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката(към момента на направа на поръчката) и цената за обработване и доставка( по тарифи и условия на куриера към момента на предаване на стоката). Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Получаването на стоката става до съответен офис на куриера или адрес посочен от купувача при подаване на поръчката към търговеца и само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина www.smarteks.bg  или по телефона стоки са следните:


1. За стоки поръчани до 12 часа българско време – от 1 до 3 работни дни (от 24 до 72 часа), считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката и в зависимост от наличността на поръчаният продукт.


2. За стоки поръчани след 12 часа българско време – от 1 до 4 работни дни (от 24 до 96 часа), считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката и в зависимост от наличността на поръчаният продукт.

При непредвидени обстоятелства, не зависещи от търговеца същият може да удължи срока на доставка до 7 дни без да е длъжен да уведомява потребителя (купувачът). Или след уведомляване на потребителят да удължи срока за доставка до 14 дни.

Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян от страна на  smarteks.bg, в зависимост от възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес.

 Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява купувачът, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

При невъзможност купувача да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА,  договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

 В случай, че купувача откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА за сметка на купувача.

Преглед на стоката. Рекламации. Връщане на стока.

При получаването на стоката на адрес или офис на куриера, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Oтказ от договор за продажба от разстояние

 потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .

потребителя  информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП.чрез някоя от контактните форми на сайта .ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на потребителя  незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

Купувачът връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от купувача за закупения продукт, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване обтано на продукта при търговеца, с пощенски паричен превод на името на купувача в офис на куриерска фирма Еконт Експрес посочен от купувача.

Възстановяването на сумата след отказ на купувача става след преглед на върнатия продукт дали отговаря на условията за връщане, а именно – цялост на опаковката, наличие на всички фабрични аксесоари придружаващи основната стока, наличие на всички фабрични лепенки и стикери по стоката, липса на следи от продължителнаа и неправилна експлоатация. И като цяло привеждането на стоката в първоначален търговски вид годен за последваща продажба.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право ако сметне за необходимо, да отбива от заплатената сума от 15% до 20%  и възстановява на купувача остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/;

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отбива от заплатената сума 25% и възстановява на купувача  остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е с видими следи и / или дефекти, които са резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й.

Внимание!!При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.
При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0878191800. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или
платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.smarteks.bg Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

При използване на Сайта на smarteks.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.smarteks.bg
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА www.smarteks.bg, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА www.smarteks.bg  ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.